Faktablad

Vill du veta mera om vilka kulturvärden som finns vid sjöar och vattendrag? Läs våra faktablad. Du kan själv skriva ut dem i A4-format. 

Du kan också skriva ut faktabladen i A3-format, men var noga med inställningen. Välj liggande format A3, färg och ange: vänd vid kortsidan.

Klicka på bilderna för att öppna faktabladen.