Vårda vattendragens kulturarv

Vill du veta mer om kulturarv vid vatten?

På denna sida presenteras informationsmaterial om kulturhistoriska miljöer och spår vid sjöar och vattendrag. Materialet, som du hittar i menyn ovan, beskriver det kulturarv som i många fall fortfarande finns kvar eller som vi idag kan se lämningar av.

Våra sjöar och vattendrag är på många sätt en fantastisk resurs, och har alltid varit. Människan har dragits till vatten allt sedan stenåldern. Vatten har också använts på många olika sätt. Kanaler och vattendrag har stått för transporter av människor och gods. Det strömmande vattnet har gett oss energi. I vattnet har vi tvättat våra kläder eller vid vattnet har vi valt att bosätta oss.

Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten, bland annat kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador. 

Följ med på upptäcktsfärd i vattnets tecken!

Om projektet

Länsstyrelser i södra Sverige har genomfört Vårda Vattendragens Kulturarv. Det syftar till att ge information om kulturarvet vid vatten och stimulera till vård- och bevarandeinsatser.

Projektet genomfördes med medel från Riksantikvarieämbetets kulturmiljöanslag som en så kallad Regional satsning.

Interiörbild på två kvarnstenar i mjölkvarn.