Om projektet

Under perioden 2013-2015 har länsstyrelserna i Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland, Skåne och Östergötland genomfört projektet Vårda Vattendragens Kulturarv som syftar till att ge information om kulturarvet vid vatten och stimulera till vård- och bevarandeinsatser.

Projektet genomfördes med medel från Riksantikvarieämbetets kulturmiljöanslag som en så kallad Regional satsning.

Kvarnmiljö med flera mindre röda träbyggnader intill ån Tidan.
Brokvarn i Härja socken vid Tidan (lämningsnummer L1959:4648).