Rapporter

En beskrivning över projektet och dess resultat finns i en rapport i flera delar. Själva arbetet och länens vårdinsatser finns i del 1 och 2 (8,54 MB), informationsfolder och faktablad finns i del 3 (20,5 MB). 

Klicka på bilderna för att öppna rapporterna (pdf).

Historiska dokument och kartmaterial från arkiv har varit till stor hjälp i projektet. Arkivfynden kan ibland vara helt avgörande för datering, förståelse av sammanhang och kulturhistoriska perspektiv.

Rapporten Arkivguide för vattenforskare fungerar som en ”guide” till vad som kan tänkas finnas i olika arkiv. Rapporten är geografiskt avgränsad till de län som ingår i Södra Östersjöns och Västerhavets vattenavrinningsområden. 

Klicka på bilden nedan för att öppna rapporten (pdf, 2,26 MB).

Läs mer om arbetet med kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige i rapporten Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010–2016 – Elva länsstyrelser i samverkan.

Klicka på bilden nedan för att öppna rapporten (pdf, 8,85 MB).

Förteckning över rapporter och andra produkter som tagits fram i södra Sverige, inom projekten: Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt (VaKul) och Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt, 2010–2016 (pdf, 641 kB).

Klicka på bilden nedan för att öppna rapporten (pdf, 641 kB)

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.