Kulturmiljö och vatten-, fiske- och naturvård – om åtgärder vid sjöar och vattendrag

Bild på framsidan av faktabladet "Kulturmiljö och vatten-, fiske- och naturvård – om åtgärder vid sjöar och vattendrag". Fyra foton visar olika kulturmiljöer vid vatten.