Vårda Vattendragens Kulturarv

Bor du vid en sjö eller å uppskattar du säkert porlandet, kluckandet och grönskan som speglar sig i vattnet. Rent praktiskt är du kanske beroende av vattnet för bevattning av åkrarna eller som dricksvatten till betesdjuren. Ja, vattendragen är på många sätt en fantastisk resurs, och har alltid varit. Vid våra sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar, ängslador – följ med på upptäcktsfärd i vattnets tecken!
Badhytter i Hjo

Vill du veta mer om kulturarv vid vatten?

På de här sidorna presenteras ett informationsmaterial om kulturarvet vid sjöar och vattendrag. Projektet har fokuserat på informationsmaterial om allt från kvarnar till broar och vadställen. Utgångspunkten är alla de kulturmiljöer och det kulturarv som finns utmed sjöar och vattendrag. Materialet beskriver på olika sätt det kulturarv som i många fall fortfarande finns kvar eller som vi idag kan se lämningar av. Sjöar och vattendrag har haft en viktig roll i kulturhistorien och har använts av människan på många olika sätt. Det strömmande vattnet har gett oss energi. Kanaler och vattendrag har stått för transporter av människor och gods. I vattnet har vi tvättat våra kläder eller vid vattnet har vi valt att bosätta oss.

 

 Om projektet

Under perioden 2013-2015 har länsstyrelserna i Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland, Skåne och Östergötland genomfört projektet Vårda Vattendragens Kulturarv som syftar till att ge information om kulturarvet vid vatten och stimulera till vård- och bevrarandeinsatser.

 Faktablad om åtgärder vid sjöar och vattendrag

Vad behöver Du som arbetar med vatten tänka på för att ta hänsyn till kulturmiljövärden? Vad finns det för fördelar med att arbeta tvärsektoriellt? Det här faktabladet riktar sig i första hand till dig som arbetar med vatten-, fiske- och naturvård på länsstyrelser och i kommuner.

 

Faktablad om åtgärder vid sjöar och vattendrag 

 Broschyr

Inom projektet Vårda vattendragens kulturarv har vi tagit fram en broschyr som beskriver vilka kulturhistoriska värden och kulturmiljöer det finns i våra vattendrag. Den finns här och går att skriva ut i A3.

 

Broschyr Vårda Vattendragens Kulturarv 

 Faktablad om vattenanknutna kulturmiljöer

Vill du veta mera om vilka kulturvärden det finns vid sjöar och vattendrag? Läs våra faktablad. Du kan själv skriva ut dem i A4 format om du vill. Du kan också skriva ut faktabladen i A3 format, men var noga med inställningen. Välj liggande format A3, färg och ange att; vänd vid kortsidan.